KOBE V PROTRO WHITE/ METALLIC GOLD-BLACK (BIG STAGE) - ONLINE RAFFLE