ADIDAS X NAKED SAMBA - PANTON/WHITE

Please note sizes are US men's